Foto: Siobhan Gorman / Reuters
...
Foto: Siobhan Gorman / Reuters / NTB scanpix
Islamske trossamfunn vokser i Norge
Del
Islamske trossamfunn representerer den nest største religionen i Norge, og har hatt en vekst på 42.000 medlemmer de siste fem årene.

Det viser Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse for tros- og livssynssamfunn i 2015.

Kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke er fortsatt størst med 296.500 medlemmer, sammenlignet med islamske trossamfunns 141.000 medlemmer i 2015.

Islamske trossamfunn har på landsbasis hatt en vekst på 8.900 medlemmer det siste året, og har hatt en oppgang på 44 prosent siden 2010.

Antallet muslimer er størst i Oslo, der 21 prosent av innbyggerne tilhører et trossamfunn utenfor den norske kirken. 9 prosent av disse tilhører islam, og 8 prosent tilhører kristne trossamfunn utenfor den norske kirken.

For første gang er det flere muslimer enn pinsevenner, baptister og metodister i Oslo  

I alt er det per 1. januar 2015, 559.000 nordmenn som tilhører trossamfunn utenfor den norske kirken, dette utgjør 11 prosent av befolkningen.

Antallet medlemmer i resterende trossamfunn utenfor den norske kirken har holdt seg relativt stabilt, unntatt Human-Etisk Forbund, som har hatt en økning på nesten 2 prosent.

Les også: