GRØNT LYS: Solborg folkehøgskole har fått grønt lys for sine omfatt­ende planer.  Foto: Ove Eikje

Bystyret sa ja til ny kristen grunnskole