POSITIVT: Prost i Arendal, Kolbjørn Lystad Gunnarson (42), synes det bare er positivt med mange tros- og livssynssamfunn. I bakgrunnen ser vi Trefoldighetskirken i Arendal.

Over 600 nye trossamfunn