KRENKING: Tema for revyen i Dr
...
KRENKING: Tema for revyen i Drammen teater var krenking og vår frykt for å bli krenket. Det har kommet både positive og negative tilbakemeldinger i etterkant. Foto: Privat
Rektor gikk av etter nattverd-sketsj
Del
I et underholdningsinnslag på en kristen folkehøgskole ble nattverden fremstilt som en fyllefest.

Med sine 160 elever er Danvik en av Norges største folkehøgskoler. Skolen er eid av KFUK-KFUM og Normisjon og har et kristent verdigrunnlag. Far til en av fjorårets elever, som ønsker å være anonym av hensyn til sønnen, reagerte derfor sterkt da han så en revy som elevene hadde laget i vår. I en scene, som fremstiller nattverden, er Jesus og disiplene godt påseilet.

«Du skal jo dø i morgen»

– Alle er beruset, og de snakker nokså flåsete sammen. Scenen avsluttes med at Jesus går ut og sier at han må «pisse», forteller faren.

I et senere innslag kommer bildet av nattverden på nytt. Hovedpersonen i revyen har overtatt rollen som Jesus, som nå er gift. «Du skal jo dø i morgen hvis du er Jesus,» sier kona. Scenen slutter med at «Jesus» går bannende ut av scenen.

– Jeg tenker at enhver folkehøgskole må ha en grad av refleksjon rundt det de viser fram på en scene, sier faren, og spør: hvor er etikken og refleksjonen?

Ferdig med saken

Daværende rektor Willy Mangersnes ønsker ikke å sette Danvik i et dårlig lys. Han sier til Dagen at han er ferdig med skolen og med saken. Han hadde ikke sett innslaget om nattverden før det ble vist i Drammen teater. Det var studierektor og en av lærerne som hadde gått god for innslaget. Da Mangersnes i etterkant frontet sitt og skolens offisielle syn overfor elever og ansatte, opplevde han så stor motstand og mistillit at det ble en utløsende faktor til at han valgte å gå av. Da hadde han jobbet på skolen i fire år.

– Det har vært en kamp der jeg tror vi har snudd mange steiner og løftet fram de kristne verdiene i en del settinger, men jeg har ikke greid å få gjennomslag. Eller for å si det på fotballspråket; jeg har ikke hatt garderoben med meg.

Fagsentrert

Mangersnes beskriver Danvik som en spesiell folkehøgskole fordi den er så fagsentrert.

– Noe av det som utfordrer skolens kristne profil er muligheten for et ekstra påbygningsår, 2. året, der elevene tilbys praksisplass i mediebransjen. Danvik samarbeider med store og små medieselskap. Det fungerer nærmest som en lærlingordning. Det faglige fokuset blir veldig sterkt. I stedet for å være et kristent mediealternativ, strekker skolen seg langt for å tilfredsstille bransjen, forklarer han.

Satsingen på media har også ført til at skolen har ansatt flere lærere som ikke er kristne.

– Som lærer må man være lojal mot skolens kristne verdigrunnlag, men det innebærer ikke, slik dette er formulert, at man aktivt skal medvirke til å fremme skolens kristne livssyn, forklarer han.

Raljerte med bibelhistorier

Olav Øygard er fungerende rektor fram til ny rektor er på plass 1. oktober. Han var studierektor i vår. Han ville ikke brukt ordet «fyllefest» om nattverdscenen.

– Dette var en revy, der temaet var krenking og vår frykt for å bli krenket. Personlig synes ikke jeg at innslaget var mer støtende enn det jeg mener at vi må tåle.

Øygard snakker varmt om elevene som byr på seg selv og som er såpass opptatt av den kristne tro at de synes det er verdt å ta det med i en revy.

– Det synes jeg på mange måter er flott. Selv har jeg bakgrunn fra KFUK-KFUM. Der raljerte vi mye med bibelhistorier på underholdningskvelder på 80-tallet. Det var like sterk kost som det som ble vist på Danvik, uten at vi fikk korreks for det, sier han.

Mentorer

– Kom det reaksjoner på revyen i etterkant?

– Ja, langt flere positive enn negative. Det var stor enighet fra dem som har fulgt oss lenge at dette var den mest konseptuelle og profesjonelle revyen vi har hatt.

Ifølge Øygard var ikke Mangersnes på skolen i perioden før revyen.

– To lærere var moderatorer for sketsjene. Jeg synes at det ble tatt godt hånd om, sier han.

– Skolen har et kristent verdigrunnlag. Hvilke begrensninger gir det for kunstneriske uttrykk?

– Det skulle jeg gjerne gitt deg et godt svar på. Vi er en kreativ mediefolkehøgskole, og mange ganger opplever vi at elever har lyst til å eksperimentere og utforske etiske og moralske spørsmål. Lærerne fungerer som mentorer under produksjonen. Der har vi en utrolig viktig arena for å veilede.

Øygard mener at de må være forsiktige med å drive sensur, selv om avstanden mellom det lærer og elev synes er rett og galt, kan være stor.

– Blir de kristne verdiene uttrykt i veiledning av elevene?

– Ja, så avgjort. Det er grunnlaget vårt for samvær med elevene.

Falsk flagg

– Hadde du stoppet scenen med nattverden hvis du hadde sett den på forhånd?

– Nei. Jeg mener vi må tåle denne romsligheten. Om Gud og Jesus hadde sittet i salen, så tror jeg at de ikke ville hatt problem med denne scenen. Jeg tror kanskje de ville ledd også. Jesus tålte å bli hengt opp på korset. Da tror jeg han tåler å bli kitlet under beina også.

– En far Dagen har snakket med mener at Danvik seiler under falskt flagg når den omtales som en kristen folkehøgskole. Hva tenker du om det?

– Jeg beklager at han opplevde det så sterkt. Jeg vurderer det nok annerledes. Det ville vært veldig trist om vi ikke kunne spøke med kristendommen. Det tjener ikke vårt mandat å legge slike begrensninger på elevene.

– Spiller det ingen rolle hva i kristendommen dere spøker med? Nattverden er noe av det helligste i den kristne tro?

– Jeg går til nattverd nesten hver søndag, så det er en del av mitt kristenliv. Det betyr ikke at man ikke kan spøke med det. Det er viktig å se det i konteksten det blir presentert i.

Utfordrer kristent ståsted

Kim André Vian Bjerkestrand er styreleder for Danvik Folkehøgskole. Han bekrefter at det faglige arbeidet er bygd på et kristent verdigrunnlag. Ved skolen arrangeres det også ukentlige dialogsamtaler om tro. I tillegg holdes det andakter og morgensamlinger, for å nevne noe.

– Hva er styrets holdning til å fremstille nattverden som en fyllefest?

– Styret legger seg normalt ikke opp i enkeltsaker, heller ikke denne saken. Danvik er en kristen medieskole, det betyr at vi hele tiden må balansere ytringsfrihet og kunstnerisk frihet i møte med et kristent verdigrunnlag og hvilke føringer det bør legge for produksjonene ved skolen.

Bjerkestrand understreker at det var en elevstyrt revy. Produksjoner som utfordrer et tradisjonelt kristent ståsted gir god anledning til å ha en god debatt, ifølge styrelederen.

– Har styret mottatt reaksjoner på revyen?

– Nei, ingen har henvendt seg direkte til oss.

Mangersnes har derimot mottatt flere tilbakemeldinger i etterkant fra folk som uttrykker at de er skuffet.

– Jeg har fått e-post fra folk som så revyen og som hadde hørt om den. Flere mente at den var langt fra det en kristen folkehøgskole bør tillate, sier han.

danvik folkehøgskole,etikk,kfuk-kfum,kim andre vian bjerkestrand,media,nattverd,normisjon,olav øygard,revy,willy mangersnes