LANDSMØTE: – Eg var litt lei etter å ha tapt med tre stemmer, men vi heldt humøret oppe, seier Lill May Vestly. Her er ho saman med Håvard Aanesland (t.v) , 6. kandidat for Aust–Agder, Tomas Moltu, listetopp i Hordaland PDK på landsmøtet søndag.
  Foto: Geir Olav Tungland

Namnestrid i De Kristne

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)