Forslag om sikringstiltak for tros- og livssynssamfunn ute på høring
Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for fysiske sikringstiltak for tros- og livssynssamfunn. Nå sender regjeringen et forslag ut på høring.
Tilskuddsordningen for fysiske sikringstiltak kommer etter terrorangrepet på moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum i fjor sommer. Foto: Heiko Junge, NTB
Tilskuddsordningen for fysiske
...
Tilskuddsordningen for fysiske sikringstiltak kommer etter terrorangrepet på moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum i fjor sommer. Foto: Heiko Junge, NTB
Del

– Tilskuddsordningen vi foreslår, skal bidra til at tros- og livssynssamfunn kan gjennomføre fysiske sikringstiltak som er nødvendig for å sikre egen aktivitet, inkludert personell, informasjon og infrastruktur, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Ordningen er spesielt rettet mot tros- og livssynssamfunn som anses som potensielle mål med forhøyet trussel i PSTs årlige nasjonale trusselvurdering og eventuelle oppdateringer.

– Ikke minst er hendelsen i moskeen i Bærum i fjor en påminnelse om at dette dessverre er nødvendig, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Tilskuddsordningen skal forvaltes av Politidirektoratet. Søknadsfristen settes til 1. november for i år og til 1. mars for påfølgende år.

Gjennom revidert nasjonalbudsjett som ble vedtatt i sommer, ble det satt av 5 millioner kroner til ordningen i 2020.

Fristen for høringsinnspill er satt til 7. oktober.

sikringstiltak-livssyn,innenriks,nyheter,politikk,terrorisme,norge,Riksnyheter