Jorid Dalsegg Bertelsen er fun
...
Jorid Dalsegg Bertelsen er fungerende mottaksleder på Torshov transittmottak. Mottaket er nesten er fullt som følge av strømmen av flyktninger den siste måneden. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Spenning rundt nye tall for bosettingsbehov
Del
Denne uken kommer nye tall på hvor mange flyktninger norske kommuner antas å måtte bosette fram mot 2020. Da kan augustanslaget på 50.000 over fire år bli oppjustert.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som legger fram sine ferske anslag.

– Behovet både for 2016 og de neste årene vil kunne øke, gitt den utviklingen vi ser av mennesker som søker beskyttelse i mange europeiske land i dag, sa IMDis direktør Geir Barvik da de forrige anslagene ble presentert 25. august.

Da antok direktoratet at 50.000 flyktninger ville ha behov for bosetting i norske kommuner i årene 2016-2019.

Fordelingen var 13.200 personer i 2016 og 2017 og 12.000 de to påfølgende årene.

Kraftig økning

Siden den gang har flyktningstrømmen til Europa og Norge tiltatt.

Før helgen oppjusterte Utlendingsdirektoratets direktør Frode Forfang nok en gang sine fra før ferske anslag over asylanttilstrømmingen.

– For et par uker siden var vårt anslag at det ville komme mellom 14.000 og 16.000 asylsøkere i 2015. Nå har vi nettopp oppjustert de anslagene til at det vil komme mellom 16.000 og 20.000 søkere, sa UDI-direktøren til NRK .

Det er først og fremst borgerkrigen i Syria som driver mennesker på flukt over Middelhavet til Europa. Samtidig flykter mange fra Eritrea, Irak og Afghanistan.

Med kommunevedtakene som er fattet så langt i år, er det ifølge IMDi realistisk at 10.000 flyktninger blir bosatt i 2015, en økning på nesten 30 prosent fra 2014.

– Krevende

Flyktningkrisen ble den altoverskyggende saken i den norske valgkampen nylig.

I et intervju med NTB før helgen understreket Frp-leder Siv Jensen at den økte tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere gjør det nødvendig å diskutere norsk asyl- og innvandringspolitikk.

– Vi ser en kraftig tilstrømning av asylsøkere. Det har sammenheng med det vedtaket Stortinget gjorde i juni, men også med at veldig mange søker seg til Europa, sier Jensen.

Stortinget bestemte før sommeren at Norge skal ta imot 8.000 syriske kvoteflyktninger på tre år.

– Dette gir Norge betydelige utfordringer som kommer til å bli krevende å håndtere fremover, sier Jensen.

– Veldig mange kommer til å bli mer urolige av dette. Tilstrømningen er større enn på veldig lenge, og det er et kjempepress på veldig mange lokalsamfunn. Dette er langt over det vi evner å integrere. Det blir utfordrende, sier Frp-lederen.

imdi-bosetting-kommuner-øke,innenriks,nyheter,politikk,Flyktninger og asylsøkere,norge,Riksnyheter,flyktninger,bosetting,kommuner,imdi,geir barvik,udi,asylsøkere,migranter,europa,frode forfang,middelhavet,eritrea,syria,irak,afghanistan,frp,siv jensen,flyktningpolitikk,innvandring,kvoteflyktninger,solveig horne