Orientering: PST-sjef ­Benedicte Bjørnland orienterte om trusselbildet i Norge i april i år.  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

PST justerer ned risikoen for terror i Norge

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).