Varaordfører Svein Hobbesland i Flekkefjord dro en Jesus-vits under siste formannskapsmøte. Det vakte så sterke reaksjoner at han etterpå måtte beklage offentlig. Foto: Flekkefjord Ap

Ap-politiker la seg flat etter Jesus-vits

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.