Borgarting lagmannsrett. Foto:
...
Borgarting lagmannsrett. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix
Bloggsjikane til Borgarting
Del
Til våren får bloggeren Jan Kåre Christensen vurdert i lagmannsretten om lovanvendelsen i tingretten var riktig da han ble dømt for hets mot Jan-Aage Torp.

Christensen , som presenterer seg som evangelist og bibellærer og som tidligere har vært pastor, har gjennom flere år skrevet sine meninger om mange spørsmål på nettstedet Himmelske Blogg/blog.janchristensen .net.

Bøtelagt

For deler av denne virksomheten ble han 13. april, 2015 ilagt et forelegg av politimesteren i Oslo for brudd på straffelovens paragraf 390 a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».

LES: Får lovanvendelsen prøvet i lagmannsretten

Bakgrunnen var formuleringer om pastor Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken i perioden fra januar 2012 til mars 2015.

FAKSIMILE: Dagen 9. februar 2016.

Torp er blant annet omtalt som selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk. Hovedtemaet i Christensens kritiske omtale er ellers at Torp har giftet seg med en annen mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor har Christensen ifølge dommen fra Oslo tingrett skrevet at Torp «lever i hor» og at han er en «gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken».

Christensen godtok ikke forelegget, og saken ble derfor behandlet i tingretten, med domsavsigelse datert 25. januar. Han ble dømt til å betale 12.000 kroner i bot samt det offentliges saksomkostninger på 3.000 kroner.

Avvist og godtatt

Borgarting lagmannsrett har avvist å behandle på nytt spørsmålet om bevisbedømmelsen. Derimot har man funnet at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken over lovanvendelsen. Denne delen av anken er derfor godtatt.

LES OGSÅ: Uvisshet om Torp-krav

Nå har Borgarting lagmannsrett også berammet saken, og den skal opp til behandling onsdag 5. april, 2017. Brynjar Meling er fortsatt Christensens forsvarer i saken.

Ingen erstatning

I tingretten ble kravet fra Jan-Aage Torp om erstatning avvist. Torp har i sommer vurdert om han skulle anke denne avgjørelsen, men opplyser til Dagen at han har valgt å la dette være.

– Jeg har rådført meg med advokat Per Danielsen , og vi er blitt enige om at det egentlig er helt uvesentlig å anke. Jeg har ikke som noe motiv å gjøre meg rik på denne saken, så når kravet ble avslått i først rettsinstans, var dommen mot Christensen det viktigste for meg. Da er saken ferdig for min del, og erstatningsaspektet er ute av verden, sier Torp til Dagen.