TUSENVIS: På fem dager gav misjonsfolket hele fem millioner i kollekt.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Tidenes kollekt til misjonen

Jesus ute

andakt

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matteus 25:40)