NY STRATEGI: Rune Edvarsen ønsker å satse på lokale misjonærer fremfor tv-sendinger.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Kvitter seg med historisk misjons-kanal

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.