STEFANUSBARNA: Den norske organisasjonen Stefanusalliansen har i mange år støttet Mama Maggies arbeid kalt Stefanusbarna i "søppelbyen" i Kairo. Nå har Stefanusbarna også startet en barnehage i landsbyen der noen av de koptiske martyrene fra IS-videoen i 2015 kom fra. Arkivfoto: Stefanusalliansen

Startet barnehage for de koptiske martyrenes barn

Minne

I fokus

Minnet vårt er ei kraft som formar både vår personlege og kollektive identitet. «Gjer dette til minne om meg», sa Herren då Han overrekte apostlane og Kyrkja kalken og brødet, evangeliet og fullmaktene.