OMSKJÆRING: Ingelinn Lossius‐Skeie tok ordet da det det ble argumentert for å forby omskjæring av gutter. – Å forby omskjæring er som å forby alle troende jøder opphold i riket, sa hun til Frps landsmøte. Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Følelsesladd i Frp om gutteomskjæring

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?