NATURLIG Å UTVIDE: – For Riksa
...
NATURLIG Å UTVIDE: – For Riksantikvaren ville det være naturlig om verdensarv-stedet ble utvidet til å omfatte Mariakirken, sier Kristin Bakken ved Riksantikvarens kontor. Hun peker på den historiske, geografiske og funksjonelle tilknytningen som kirken har til Bryggen som i 1979 kom med på Unescolisten. Foto: Birgit Opheim
Vil ha Mariakirken på verdensarvlisten
Del
Riksantikvarens kontor tar til orde for at Mariakirken skal komme på Unescos verdensarvliste.

– Dette er en helt unik kirke, ikke bare i lokal, men også i nasjonal og internasjonal sammenheng, sier Kristin Bakken til Dagen. Hun er direktør i avdeling for kunnskapsutvikling ved Riksantikvarens kontor.

LES: Mariakirken er gjenåpnet

– For Riksantikvaren ville det være naturlig om verdensarv-stedet ble utvidet til å omfatte Mariakirken , sier hun og peker på den historiske, geografiske og funksjonelle tilknytningen som kirken har til Bryggen.

– Er det nærmest for et arbeidsuhell å regne at kirken ikke ble inkludert da Bryggen kom med på Unescolisten?

– Bryggen fikk verdensarvstatus i 1979, og hva slags vurderinger som ble gjort er jeg ikke kjent med. Jeg er sikker på at gode faglige vurderinger ble gjort, og trolig har de sammenheng med hva slags område som trengte ytterligere vern, i tillegg til fredingen. Et arbeidsuhell vil jeg slett ikke kalle det.

– Hvilke kriterier må være til stede for at kirken kommer på listen?

– Dette ligger til Unescos ekspertorgan ICOMOS å vurdere, og Unesco har grundige prosedyrer og prosesser for å vurdere slikt.

– Hvilke muligheter er det for å få gjennomslag, tror du?

– Det er ikke nå planer om å initiere en slik utvidelsesprosess fra norsk side. Dette vil ikke være en hastesak for oss, nettopp fordi Mariakirken nå er i så god stand og ikke er truet som kulturminne.

Bakken viser til at en eventuell utvidelsessak er en svært krevende prosess som tar lang tid.

– En bør ikke starte opp en slik prosess med mindre det finnes svært gode grunner for det, sier Bakken.

Urnes stavkirke

Urnes stavkirke, som ble tatt opp i 1979, er eneste gudshus som har fått plass på verdensarvlisten i Norge.

Biskop Halvor Nordhaug ønsker riksantikvarens initiativ om å inkludere Mariakirken velkommen:

– Det er et godt forslag som jeg støtter opp om. Hvis du ser på Bryggen, så hører Mariakirken til i miljøet, sier Bjørgvin-biskopen. Han viser til at det er den eldste bygningen, eldre også enn dem som i dag står på Bryggen.

– Det har jo vært brann en del ganger, påpeker han.

Biskopen regner Mariakirken som den fineste større middelalderkirken ved siden av Nidarosdomen og Stavanger domkirke.

– Jeg synes forslaget er vel verdt å gå videre med, sier han.

– Stor forsømmelse

Kirkeverge i Bergen, Kjell Bertel Nyland er også enig. Han har lagt ut et bilde av Mariakirken på sin facebookside med teksten: «Burde ha vore ein del av verdensarven, sa Riksantikvarens utsending då Mariakirka vart gjenåpna på søndag. Ingen bergensarar er ueinig i det!»

– Vi synes det hadde vært stas. Mariakirken fortjener det slik den fremstår med sin historie, sier Nyland til Dagen. Han peker på at kirken Er del av historien.

– Dette var hanseatenes kirke og er en enhet i forhold til Bryggen. Det er rart at en ikke tenkte på det den gangen Bryggen kom med. Det er en stor forsømmelse, sier Nyland.

På Facebook får han støtte fra både tidligere politikere, kirkeansatte og venner.

– Den er en del av verdensarven. Må bare bokføres som den er, skriver Karstein Askeland, kantor hos Bergen Kirkelige Fellesråd.

Norge har syv steder på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv: Bryggen i Bergen (1979), Urnes stavkirke (1979), Helleristningene i Alta (1980), Bergstaden Røros (1981), Vegaøyan (2004), Struves triangelkjede – fire norske punkter (2005), og Vestnorsk fjordlandskap – Geirangerfjorden og Nerøyfjorden (2005).

verdensarvlisten,kultur,unesco,mariakirken