HALD: Hald Internasjonale senter er en av de kristne fagskolene som nå er avhengig av støtten de får via fylkeskommunen i Agder.  Foto: Dagen-arkiv

Kristne fagskoler frykter for fremtiden

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.