ERKLÆRING: Det nye nettverket som Dagen omtalte forrige uke bygger på de 280 prestene som skrev under en erklæring til Kirkemøtet og Bispemøtet i fjor vår. Bildet er fra et møte i St. Jakok kirke i Bergen der biskop Halvor Nordhaug møtte et utvalg av prestene.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Kvinner takker nei til lederverv

Tilgivelse

andakt

Den som av hjertet kan tilgi sin neste, vil oppleve en befrielse.