Pave Frans frykter klimaendrin
...
Pave Frans frykter klimaendringene – Hele vårt økosystem er truet av ødeleggelse, heter det i pavedokumentet, som er lekket i den italienske avisa l'Espresso. Her kysser paven et barn i det han forlater Petersplassen i Roma etter audiensen onsdag. Foto: NTB scanpix/ REUTERS/Max Rossi
Paven: – Redd moder jord nå
Del
Pave Frans slår fast at klimaendringene er hovedsakelig menneskeskapt og ber alle mennesker om å handle nå for å redde planeten.

– Vår søster roper på hjelp på grunn av skaden vi har påført henne gjennom vår uansvarlige bruk og misbruk av godene Gud har skjenket henne, skriver paven i et brev til alle folk i verden .

Han bruker sterke uttrykk i rundskrivet, en såkalt encyklika, der han anklager menneskeheten for å plyndre planeten, drevet av grådighet.

Han ber om at all fossil teknologi fases ut «uten forsinkelse». Såkalte klimakvoter vil bare forsinke den radikale endringen som trengs, mener han.

– Kortsynt

Den katolske kirkens overhode skriver også at maktpolitikken er kortsynt og dekker til problemet. Rike land må bære ansvaret for å ha forårsaket klimaendingene og bør bøte på dette ved å kutte klimautslippene sine og hjelpe den fattige delen av verden slik at de kan møte klimaendringene, skriver han.

– Dersom trenden fortsetter, kan vi i dette århundret bli vitne til ekstraordinære klimaendringer og en ødeleggelse av økosystemer som vi ikke har sett maken til. Det vil få alvorlige følger for oss alle, skriver paven, som påpeker at et økt havnivå truer en firedel av verdens innbyggere.

– Viktig bidrag

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet sier det er viktig at paven bidrar i klimakampen.

– Vi håper pavens klimaengasjement gjør at alle, både katolikker og andre, kjenner på alvoret i klimasaken og gjør enda mer for å ta oss på veien mot en verden uten bruk av olje, kull og gass, sier Haltbrekken.

Men klimaskeptikere har avvist pavens oppfordring allerede før rundskrivet ble offentliggjort.

– Jeg baserer ikke min økonomiske politikk på mine biskoper, mine kardinaler eller min pave, sa den Jeb Bush, presidentkandidat for Republikanerne i USA.

Paven anerkjenner i brevet at klimaendringene delvis kan skyldes naturlige fenomener, som vulkansk aktivitet og aktivitet på solen. Men han fastholder at menneskenes utslipp av klimagasser er hovedårsaken.

naturvernforbundet,lars haltbrekken,den katolske kirke,jorden,klimaendringer,klima,paven,pave frans,klima-paven,utenriks,nyheter,Natur og miljø,global oppvarming,global