PÅ ALVOR: Generalsekretær Anne
...
PÅ ALVOR: Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland og medie- og markedssjef Ole Martin Rudstaden mener de tar giverne på alvor når de innfører en fornøydhetsgaranti.
Angrefrist vekker reaksjoner
Del
Regionleder frykter Normisjon bidrar til en kultur som 
gjør giverne til kresne kunder.

Normisjon lanserte denne uken det de omtaler som en fornøydhetsgaranti. Om man gir en gave til organisasjonens internasjonale arbeid, kan man nå få pengene tilbake dersom ikke man blir fornøyd.

– Ikke et veiskifte

MISJONÆR: Alf Halvorsen. Foto: Johanna Hundvin Almelid Foto: Johanna Hundvin Almelid
 

Men ikke alle bifaller det som omtales som en PR-gimmick av Alf Halvorsen , misjonær i Mali siden 1982. Han mener idéen burde vært luftet mer på grasrotplan ute og hjemme før den ble lansert. Han er i utgangspunktet ikke redd for at folk ikke skal bli fornøyd. I likhet med markeds- og medieavdelingen er han stolt av det arbeidet Normisjon driver.

– Det er viktig å bli kontrollert. Det øker tilliten, og er ikke demotiverende, understreker han.

LES: Innfører angrefrist på misjonsgaver

Han frykter at en fornøydhetsgaranti ikke vil føre til annet enn unødvendig ekstraarbeid.

– Det vil være mye mer risikabelt for Normisjon å være tydelig på sin teologiske profil og ta praktiske konsekvenser av sitt verdidokument. Der vil vi tape noen givere, men sannsynligvis vinne enda flere, tror han.

Merbelastning

Arne Inge Vålandsmyr , regionleder i Agder, liker ikke at Normisjon nører opp under det han opplever som en trend: er man ikke fornøyd, så får man pengene tilbake. Da går man fra å være giver til kresen kunde. Han tenker at giverne har satt seg inn i hva pengene går til, og at de har et ønske om å stå med organisasjonen i onde og gode dager, med gode og mindre gode resultater.

LES OGSÅ: Norad-topp imponert over kristen giverglede

Vålandsmyr understreker at det kan være tøft for en del misjonærer å leve på gaver, og at følelsen av å leve på andres goodwill kan bety en merbelastning.

– Fornøydhetsgarantien gjelder kun for det internasjonale arbeidet. Hva tenker du om det?

– Det ville vært mye mer følsomt om vi skulle gjennomføre samme tankegang for hjemmearbeidet. For å si det litt tabloid: Hvis ikke jeg holder en god nok bibeltime, kan de som har gitt få kollekten tilbake. Det ville jo vært uholdbart.

– På den andre siden er det godt at der fins kritiske givere som spør hvordan pengene brukes. Det ønsker vi å ha, sier han.

Krevende

FAKSIMILE: Dagen onsdag 9. mars 2016
 

Kjetil Vestel Haga , rektor ved bibelskolen i Grimstad og tidligere misjonær i Ecuador, tror ikke at en fornøydhetsgaranti vil påvirke gaveinntektene eller det internasjonale arbeidet negativt. Han ønsker at folk følger med på det de gjør, og synes resultater er motiverende.

– Men jeg forstår at noen kan oppleve dette som krevende målt opp mot oppdraget med å dele evangeliet.

– Er fornøydhetsgaranti veien å gå for Normisjon?

– Slik jeg forstår det, så handler dette om at organisasjonen vil fremstå mer transparent. Den intensjonen er god, men om en skal fortsette den veien, avhenger av responsen. Den er jeg mer usikker på.

Nye givere

Ole Martin Rudstaden , medie- og markedssjef i Normisjon, understreker at en fornøydhetsgaranti er en av flere måter å synliggjøre at de ønsker å være transparente på.

– Om man ikke liker idéen, kan det være viktig å ha i minnet at Normisjon nå og i fremtiden er avhengige av å nå nye givere. Da tror jeg det er viktig at vi våger å tenke nytt og tør å ta noen sjanser, selv om det i verste fall betyr at vi feiler.

– Ikke noe nytt

Misjonær Alf Halvorsen opplever at garantien egentlig ikke er noe nytt, men at Normisjon blåser opp noe som har vært der hele tiden; en kvalitetskontroll og åpenhet om arbeidet.

LEDER: Verdien i å gi av sitt eget

Han peker på at det i dag er rundt 15 misjonærer i Normisjon, og at det internasjonale arbeidet mer og mer styres fra Hovedkontoret.

– Mye av pengene går til prosjekter og land der misjonærene ikke er involvert.

Selv har han tro på at det er kontakt mellom misjonær og giver som gir størst utslag på gaveinntektene.