STORT KUTT: De 3,3 millionene som er foreslått kuttet i statsbudsjettet tilsvarer omtrent hele driftsbudsjettet for KABBs lydbibliotek. Her er innleser Unni Westli i arbeid med innlesing av kristen litteratur. Foto: KABB

Dramatisk kutt for kristent blindearbeid

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)