STORT KUTT: De 3,3 millionene som er foreslått kuttet i statsbudsjettet tilsvarer omtrent hele driftsbudsjettet for KABBs lydbibliotek. Her er innleser Unni Westli i arbeid med innlesing av kristen litteratur. Foto: KABB

Dramatisk kutt for kristent blindearbeid

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.