MOTTAK: Hurdal leirsted – tidl
...
MOTTAK: Hurdal leirsted – tidligere Gå Ut-senteret – blir bosted for flyktninger.
Asylsøkere inntar leirsteder og bedehus
Del
Til nå har bare tre aktører i kristen-Norge inngått avtaler om å opprette asylmottak, men 20-30 bedehus og leirsteder kan snart bli hjem for flyktninger.

Kristne organisasjoner er åpne for å bidra i den store dugnaden for å gi tak over hodet og senger å sove i for noen i den store asylstrømmen til Norge.

En oversikt fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det allerede er inngått fire avtaler om å opprette mottak.

Tre organisasjoner

Avtalene fordeler seg på tre eiere i kristen sektor. Her er listen:

Oslofjord Convention Center i Stokke i Vestfold er sterkt knyttet til Smiths Venner og har en avtale om å huse 1000 flyktninger fra og med 24. september til 31. januar.

Frelsesarmeen har inngått avtale om å ta imot 250 flyktninger i et gammelt skolebygg på Teisen i Oslo hvor det skal bli omsorgsboliger og barnehage. Klasse- og konferanserommene der er fra 23. september til 31. mars omgjort til et overnattingstilbud for barnefamilier og enslige voksne asylsøkere.

Normisjon eier Hurdal leirsted , det tidligere Gå Ut-senteret, og Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden. Her er det inngått avtale om midlertidig mottak for henholdsvis 192 og 120 asylsøkere. Avtalen gjelder fra 1. november og fram til årsskiftet som i realiteten er leirstedenes mørke årstid med liten eller ingen annen aktivitet.

3-5 nye avtaler

Like utenfor Hamar ligger Hamar statlige mottak Ormseter. Det tidligere leirstedet Ormseter eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) som er eneste ideelle mottaksaktør i Norge utenom Norsk Folkehjelp. I kristen-Norge er det derfor bare NLM som har reell kompetanse på feltet.

Her har det vært ordinært asylmottak i 16 år. Siden 1. november har man i tillegg hatt en avdeling for enslige unge og mindreårige asylsøkere. Ormseter er det eneste mottaket i NLM, men det kan endre seg om kort tid. Ormseter drives langsiktig, og NLM ønsker ikke å gå i gang med kortsiktige avtaler andre steder slik Normisjon har gjort.

Daglig leder Arild Berg ved Ormseter AS sier det er aktuelt å starte faste mottak ved flere NLM-leirsteder. Han leder også Ormseter Mottaksdrift AS, som er en overbygning for asylmottaksvirksomheten.

– Vi er i forhandlinger angående 3-5 leirsteder, og det kan bli forhandlinger om flere, sier Berg til Dagen.

Han anslår at det kan bli snakk om 150-200 beboere pr leirsted, og at NLMs mottak dermed kan få ansvaret for rundt tusen asylsøkere.

NMS i forhandlinger

Det Norske Misjonsselskap (NMS) er også i forhandlinger om å opprette mottak.

– Vi forhandler om å åpne mottak på to av våre leirsteder og er i ferd med å sluttføre kontraktene. De vil ha en varighet på fra to til seks måneder med start 1. desember, sier Tor Helge Køhn, eiendomssjef i NMS.

– Vi er positive hvis vi kan være en brikke i dette og være behjelpelige på denne måten, sier Køhn.

Mulige mottak

Ulike medier har forsøkt å lage oversikter over andre mulig mottak, basert på innspill fra kommunene til UDI og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Blant de mulige lokalene er ­følgende:

Menighetshuset i Frydendal i Risør, den kristne videregående skolen KVS Bygland, Bygland bedehus og Filadelfia omsorgssenter, også dette i Bygland. Dette ifølge informasjon Agderposten har innhentet.

I Grimstad er lokalene til Skjærgårdskirka aktuelle å bruke, og i Iveland Fredheim leirsted. I Lillesand er tre kristne campingplasser på lista: Skottevik familiecamping, Tingsaker familiecamping og Justøy bibelcamping.

Birkenes har tre bedehus med mulig husrom: Herefoss bedehus, Engesland bedehus og Bygdheim bedehus.

I Vegårshei ligger leirstedet Vegårtun som har hele 197 sengeplasser. Også dette ifølge Agderposten.

Moss Avis melder at Sjøglimt leirsted i Ørje og Stenbekk Misjonssenter i Sarpsborg har ledig plass, mens Ringsaker Blad opplyser at Mesnali Leirsted, som eies av NMS, kan være aktuelt som midlertidig transittmottak.

Leirstedet Kvinatun i Kvinesdal kan også bli mottak, melder avisa Agder.

arild berg,asylmottak,bedehus,det norske misjonsselskap,direktoratat for samfunnssikkerhet og beredskap,flyktninger,frelsesarmeen,gulsrud leirsted,hamar,hurdal leirsted,kristen-norge,leirsteder,mottak,nlm,normisjon,norsk folkehjelp,norsk luthersk misjonssamband,ormseter,Oslofjord Convention Center,smiths venner,tor helge køhn,udi,utlendingsdirektoratet,troens bevis,sarons dal