Norsk bistand til kamp mot terror og menneskesmugling
Del
Regjeringen ønsker å bekjempe terror og organisert kriminalitet over bistandsbudsjettet. Menneskesmuglernettverk i Nord-Afrika er blant problemene Norge ønsker å få bukt med.

De to bistandsprogrammene skal etter planen etableres neste år og gradvis trappes opp til de får et årlig budsjett på 100 millioner kroner hver, etter det NTB får opplyst.

Det ene er rettet mot organisert kriminalitet og ulovlig handel. Det andre har som mål å forebygge radikalisering, voldelig ekstremisme og terror i ustabile land.

Pengene skal blant annet gå til å bygge opp institusjoner som politi, fengselsvesen, domstoler og grensekontroll. Målet er at mottakerlandene skal bli bedre til å analysere og dele informasjon om ulovlig handel, organisert kriminalitet og væpnede grupper.

Må samarbeide

Mange opprørsgrupper, slik som IS i Irak og Syria og militser på det afrikanske kontinentet, får inntekter fra ulovlig handel med alt fra olje til elfenbein. Derfor vil de to bistandsprogrammene bli sett i sammenheng. Både militser og kriminelle nettverk opererer på tvers av landegrensene og derfor blir det viktig at landene klarer å samarbeide for å bekjempe dem.

Det er først og fremst land Norge kjenner fra før, blant annet gjennom bistandssamarbeid, som vil nyte godt av pengene. Arbeidet skal skje i samarbeid både med Interpol, FN og Den afrikanske union.

Regjeringen vil også opprette en nasjonal ekspertgruppe som skal analysere organisert kriminalitet i land der Norge har interesser.

– Sårbare stater

Bistandsprogrammene er en del av regjeringens mål om å styrke norsk innsats mot globale sikkerhetsutfordringer som rammer norske interesser.

Generalsekretæren i Interpol, Jürgen Stock, vil være tilstede når Brende fredag legger fram regjeringens forslag,

– Globale sikkerhetsutfordringer er komplekse og i rask utvikling. De oppstår gjerne i sårbare stater som ikke evner å bekjempe dem, sa statsråd Børge Brende (H) i sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget i mars. Han varslet da en egen stortingsmelding om globale sikkerhetsutfordringer.

børge brende,jürgen stock,den afrikanske union,fn,interpol,kriminalitet,afrika,syria,is,irak,radikalisering,antiterror,nord-afrika,menneskesmugling,terror,norsk bistand,bistand-sikkerhet,innenriks,nyheter,Krig og konflikter,terrorisme,global,norge,Riksnyheter