Innspill: Per Sverre Kvinlaug, fylkesleder i Vest-Agder KrF (t.v), Dag Sele, fylkesleder i Hordaland KrF og Oddny Helen Turøy, fylkesleder i Rogaland KrF har alle spilt inn familiepolitikk som et saksfelt som bør prioriteres.  Foto: Silje Rognsvåg

Slik skal KrF spisse profilen

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)