ØNSKER: – Jeg har hørt mye bra om Skoleskipet Gann, sier Amanda Klovning (tv). – Vi ønsker å gi de unge kunnskap i fagene og ta vare på dem som hele mennesker, sier skoleleder Ingveig Vold på Skoleskipet Gann. Til høyre Troy Kyrre Nesse som også begynte på Gann i høst.  Foto: Ove Eikje

Amanda (15) vil bli styrmann

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.