ØNSKER: – Jeg har hørt mye bra om Skoleskipet Gann, sier Amanda Klovning (tv). – Vi ønsker å gi de unge kunnskap i fagene og ta vare på dem som hele mennesker, sier skoleleder Ingveig Vold på Skoleskipet Gann. Til høyre Troy Kyrre Nesse som også begynte på Gann i høst.  Foto: Ove Eikje

Amanda (15) vil bli styrmann

Hamas viser sitt sanne ansikt

lederartikkel

Når islamistane feirar at ein baby er drepen, seier det meir enn vi vil vite om kva haldning dei har til fredeleg og respektfylt sameksistens.

Gud får det som han vil

andakt

«I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt» (Esra 1,1).