MØTTE GUD: Maryam Trine Trine Skogen konverterte fra kristen tro til islam etter en lang prosess.  Foto: Lovise Myrnes Stenrud

Hun inspireres av islams regler og krav

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21