MØTTE GUD: Maryam Trine Trine Skogen konverterte fra kristen tro til islam etter en lang prosess.  Foto: Lovise Myrnes Stenrud

Hun inspireres av islams regler og krav

Frå bedehus til departement

NY REGJERING

Den nye utvikingsministeren Dag Inge Ulstein har den første leiarerfaringa si frå Norsk Luthersk Misjonssamband.

Slik er vår Gud

andakt

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.