Nelson Mandela alvorlig syk
Del
Frihetskjemeren og Sør-Afrikas første svarte president er nå 94 år.

Sør-Afri­kas tid­li­ge­re pre­si­dent Nel­son Man­de­la er inn­lagt på syke­hus med lunge­in­fek­sjon. Til­stan­den er al­vor­lig, men sta­bil, opp­ly­ser sør­afri­kans­ke myn­dig­he­ter.

- I natt ved 01.30-ti­den for­ver­ret til­stan­den hans seg, og han ble sendt til et syke­hus i Pre­to­ria. Til­stan­den hans er al­vor­lig, men sta­bil, heter det i en kunn­gjø­ring fra pre­si­dent Jacob Zumas kon­tor lør­dag.

94 år gamle Man­de­la har vært inn og ut av syke­hus flere gan­ger de siste par årene. Den tid­li­ge­re fri­hets­kjem­pe­ren og Sør-Afri­kas førs­te svar­te pre­si­dent har slitt med skran­ten­de helse de siste årene.

Se­nest i april i år var han inn­lagt på syke­hus i ti dager, der han fikk be­hand­ling for lunge­be­ten­nel­se.

samfunn,syk,nelson mandela,sør-afrika,president,utenriks,frihetskjemper