MEGAKIRKE: T.D. Jakes, som tit
...
MEGAKIRKE: T.D. Jakes, som titulerer seg som biskop, er pastor i en megakirke i USA. Foto: Dagen-arkiv
Krever unnskyldning fra Franklin Graham
Del
Pastor T.D. Jakes mener Billy Grahams sønn, Franklin, har gått for langt i sin skepsis mot president Obama. Jakes mener Graham må si unnskyld.
T.D. Jakes, som titulerer seg som biskop, er pastor i en megakirke i USA. I et intervju med Wahington Watch sier han at Graham har gått for langt i å trekke Obamas kristne tro i tvil. Jakes mener presidenten fortjener en unnskyldning.

- Jeg synes det er en fornærmelse. Vi stilte ikke spørsmål ved president Bush sin kristne tro. Jeg er skuffet over pastor Graham, sier han ifølge Christian post.

Senest forrige måned stilte Graham seg tvilende til Obamas kristne tro, i et intervju med ABC.

- For Obama er det å gå i kirken tegnet på at han er kristen. For meg er det et spørsmål om man har gitt sitt liv til Jesus, følger Ham og stoler på Ham. Det handler ikke om medlemskap i en menighet.

Graham antyder også at Obama er muslim.

- Ifølge sharia er Obama fortsatt muslim, siden faren er muslim.

Hvordan da muslimer skal kunne komme til kristen tro, sier ikke Graham noe om.SkuffetT.D. Jakes mener Graham er på vaklende grunn, rent bibelsk.

- Bibelen er entydig på hva som skal til for å kalle oss frelst. Presidenten har vært tydelig og åpen om at han har tatt imot Kristus, og dette har han vitnet om. Hvis denne bekjennelsen er god nok for Bibelen, bør den være tilstrekkelig for resten av oss.

Franklin har også den siste tiden støttet Donald Trump i sitt krav om at Obama måtte legge frem fødselsattest. Er man ikke født i USA, kan man ikke være president. De såkalte «birtheres» fikk det som de ville. Obama la frem attesten fra Hawaii. I fjor offentliggjorde Pew Forum en undersøkelse som viste at en av fem amerikanere trodde Obama var muslim. Kun 34 prosent trodde han var kristen.

Dagen