DIALOG: - Kyrkjene er sprengfu
...
DIALOG: - Kyrkjene er sprengfulle og vi treng fleire nye kyrkjer. Spørsmålet er om vi skal byggje sjølve eller ta over noko frå kyrkjelydar i Den norske kyrkja som er mindre besøkt. Vi er i dialog med Den norske kyrkja om dette, seier Andreas Dingstad i Oslo katolske bispedøme. Foto: Den katolske kyrkja
Kolossal katolsk kyrkjevekst
Del
Den romersk katolske kyrkja går mest fram og er størst av alle kristne trussamfunn utanfor Den norske kyrkja. Det syner tal frå Statistisk Sentralbyrå.

- Vi er ei kyrkje i vekst. I Oslo er kyrkjene våre sprengfulle og under nattverden hender det at folk må knele ned på trappa utanfor. Då slår forbipasserande opp store auger, seier informasjonskonsulent Andreas Dingstad i Oslo katolske bispedømme til DagenMagazinet.

Statistikken over trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkje som får statstilskot fortel at det 1. januar i år var 67.000 katolikkar her i landet. Det er 17 prosent meir enn på same tid i fjor. Kyrkja sine eigne og rykande ferske tal syner at det i dag er registrert 83.116 katolikkar i Noreg. Av dei er 68.794 registrert under bispedømet i Oslo, 5.563 i Trondheim og 3.030 i Tromsø.

- I praksis er det kanskje 150.000 katolikkar i Noreg i dag, men nokre av dei er her berre mellombels. Det er også mange som av andre grunnar ikkje registrerer seg.

Dingstad trur at veksten hovudsakleg skuldast arbeidsinnvandring, mellom anna frå Polen.

- Nokre av arbeidsinnvandrarane kjem frå statar som ikkje akkurat har gode demokratiske tradisjonar. Derfor vender dei seg ofte til kyrkja, og ikkje til staten, for å få hjelp til arbeidsformidling og kurs. Og vi har gjort ein god innsats dei siste åra på det området.Les meir i dagens papirutgave om kva konsekvensar medlemsauken har for Den romersk katolske kyrkja i Noreg.