Frykter privat fostersortering
Del
Om fem år kan gravide ta blodprøve og abortpiller i privat regi, spår overlege og humanetiker Morten Horn.

Overlegen ser for seg en mulig fullprivatisering av sortering av fostre innen få år.

- I et framtidssamfunn kan det tenkes at enkeltindivider helt privat kan gjennomføre både fosterdiagnostikk og selektiv abortering uten samfunnets inngripen i det hele tatt, sier Morten Horn.

Han er humanetiker og overlege ved nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus.

Horn tror dette kan være mulig i Norge i løpet av fem til ti år.

- Da vil en gravid kunne ta en blodprøve hjemme og sende den til et firma, gjerne i utlandet, og få analysert visse deler av barnets gener. Neste trinn er da selektiv abort, sier han.

Overlegen peker på utviklingen innenfor bioteknologiske tester og medisinske aborter, og tror dette vil bli mer brukervennlig og lett tilgjengelig framover.

Ingen science fiction

Han mener at det kun er etiske og lovregulerende barrierer som forhindrer mennesker i å ta i bruk moderne bioteknologi.

- Vi kan ikke regne med at teknikk eller kostnad vil sette store grenser for tilgjengeligheten. De eneste grensene er de vi lager selv, sier Horn.

Han peker på to trender innen bioteknologi, for det første at grensen for hva som faktisk er teknisk mulig å få til, flyttes dramatisk. Den andre trenden er den teknologiske tilgjengeligheten og brukervennligheten.

- Det som før var science fiction er nå mulig, sier Horn.

Som humanetiker vil han ikke sette bastante grenser for bioteknologien.

- Mitt budskap er ikke at vi nødvendigvis skal ha grenser, men at dersom vi ikke skal ha det, må det være et resultat av at vi har bestemt oss for det, ikke at det bare ble sånn gjennom skjulte og falske argumenter.

Selv er han likevel skeptisk til å sortere fostre på bakgrunn av egenskaper.

- Vi overvurderer vår evne til å bruke genetisk kunnskap på en god måte for individer. Dessuten tror jeg personlig at jakten på det perfekte samfunn uten sykdom, skader og lyter er urealistisk.

- Problematisk politikk

I fredagens Dagen utfordret han nestleder Bent Høie (H) på hvordan partiet skal kunne sette grenser for bioteknologiske metoder, samtidig som landsmøtets flertall vektlegger kvinnens valgfrihet i abortspørsmål.

Høie svarte at Horn her blandet sammen to debatter om abort og bioteknologi.

Horn frykter likevel at prinsippet om kvinners valgfrihet kan føre til at politikerne lar utviklingen sprenge dagens grenser.

- Det er særlig problematisk at Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti er så skjønnmalende og uærlige om konsekvensene av egen politikk, sier Horn.

Han viser til partienes kamp for å gjøre tidlig ultralyd til et offentlig tilbud til alle gravide. I dag er dette bare et tilbud for kvinner i risikogrupper.

Sterkere abortpress

Horn tror økte muligheter til å avdekke fosterets negative egenskaper og abortere det vil føre til sterkt abortpress på foreldrene til syke babyer.

- Jeg tror det kan gjøre det vanskelig for foreldre å møte forståelse når de kommer på Nav og ber om trygdeytelser for barn som trenger ekstra omsorg og oppfølgning. Også forsikringsselskaper kan legge unødig vekt på det.

- Tror du virkelig at det vil skje?

- Dersom vi fullfører utviklingen som er i gang, så vil vi få se om jeg har rett. Men jeg vil jo helst at vi skal bremse og gå langsomt framover - slik at vi aldri får vite om jeg hadde rett i mine spådommer.

- Ikke mulig i dag

- Det er i dag ikke mulig å få tak i abortpiller på lovlig måte uten å møte opp på sykehus, opplyser klinikkoverlege Susanne Albrechtsen ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, til Dagen.

- I Norge er det i dag ikke mulig å sette i gang medisinsk abort på egenhånd da medisinen skal utskrives av lege og kun finnes tilgjengelig på sykehus sier hun.

Albrechtsen kjenner heller ikke til om det vurderes å gjøre abortpiller lettere tilgjengelig i framtiden.

DAGEN