FrP og porno
Del
Frislipp av pornografi er ingen vinnersak overfor kristne velgere, skriver redaktør Vebjørn K. Selbekk.
Ord står mot ord i saken omkring hva som ble sagt og gjort på det FrP-gruppemøtet der Vidar Kleppe mener han ble presset til å stemme mot sin samvittighet når det gjelder pornografi. Det ser derfor vanskelig ut å komme helt til bunns i denne saken, som vi likevel mener er interessant.Visse fakta er nemlig krystallklare. Verkens FrP eller dets formann kan nemlig makte å bortforklare partiets stemmegivning og programformuleringer angående pornografi. Det er ikke til å komme utenom at Fremskrittspartiet har vært det partiet i Norge som har kjempet hardest for at pornografiske filmer skal få sendes i usladdet utgave på norske TV-kanaler.Her i Magazinet har vi gjentatte ganger gitt uttrykk for støtte til Fremskrittspartiets innsats for å gjøre partiet attraktivt for kristne velgere. På det området er det mye å glede seg over. Etter vår mening er det for eksempel i dag FrP som står for den klareste synet på Midtøsten-konflikten. Det samme kan sies om partiets analyse av den trusselen det militante islam utgjør overfor de vestlige demokratier.Vi mener også det er positivt at Carl I. Hagen har tatt initiativ til en normalisering av forholdet til KrF. Det trengs en samling på borgerlig side dersom vi skal kunne beholde dagens politiske flertall.Men i lys av denne saken vil vi absolutt oppfordre partiet til også å ta en ny gjennomgang av sitt standpunkt til pornografi. Den holdningen FrP i dag står for på dette området er ubehagelig og ikke akkurat noen vinnersak overfor kristne velgere. Neppe blant andre heller.