MILJØFYRTÅRN: Stavanger bisped
...
MILJØFYRTÅRN: Stavanger bispedømme har satset på miljøfyrtårn som verktøy i kampen for et bedre miljø. Imme Dirks Eskeland (nummer to fra venstre) i Grønn hverdag Rogaland orienterer her kirkelig ansatte i tre av bispedømmets menigheter om hva det vil si å være miljøfyrtårn. <br />Fra venstre: Anne Synnøve Evja Eikill, Eskeland, Mari Løvås Bryne, Viola Bertinussen og Arve Dalby. Foto: Liv Huse Olsen
En ny grønn menighet i uka
Del
Siden nyttår er det blitt etablert en ny grønn menighet i uka, men landets menigheter har likevel enda en lang vei å gå i forhold til miljøarbeid.
Mens det i dag finnes rundt seksti grønne menigheter i Norge, er det kun åtte som har gått skrittet videre og blitt miljøfyrtårn. Fem av disse menighetene ligger i Stavanger bispedømme, noe Imme Dirks Eskeland i Grønn hverdag Rogaland er stolt av. Hun er med i ressursgruppa miljø, rettferd og forbruk i Stavanger bispedømme, et bispedømme som har satset på miljøfyrtårn som verktøy i kampen for et bedre miljø.– Et godt utgangspunkt for å bli miljøfyrtårn er først å bli grønn menighet, sa Imme Dirks Eskeland til noen få menighetsansatte i bispedømmet - som under medarbeiderdagen før helga hadde meldt seg på seminaret «Miljøsertifisering og grønne menigheter».Vestlandet bestFram til nå er det menighetene på Vestlandet som har vært flinkest til å engasjere seg i miljøarbeid. I Bjørgvin bispedømme er Lars Ove Kvalbein rådgiver miljø og forbruk den som sitter med oversikten for hvor det finnes flest grønne initiativ i kirkelandskapet. Han sier at nå er Øslandet i ferd med å våkne, og kan til og med gå forbi Vestlandet - om ikke de våkner til enda større engasjement.– Min erfaring er at mange menigheter gjør grønne ting, uten at de nødvendigvis er blitt grønn menighet. Det er lett å bli grønn menighet, og noe mer arbeidskrevende å bli miljøfyrtårn, sier Kvalbein.Imme Dirks Eskeland understreker også at grønne menigheter er et godt utgangspunkt for å bli miljøfyrtårn– Et miljøfyrtårn er et norsk offentlig sertifikat som er rettet mot små og mellomstore virksomheter. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. I dag finnes det 1286 sertifiserte virksomheter i Norge, med 66 ulike bransjekrav. Der er fem sertifiserte kirkelige fellesråd og åtte menigheter. I Stavanger bispedømme har vi satset på miljøfyrtårn som verktøy, og vi har som mål å få ti sertifiserte enheter før utgangen av 2008, sier Eskeland.«Miljøbølgen»Hun mener Den norske kirke har en utrolig god mulighet til å være med å «ta miljøbølgen», og at det sender et viktig signal til de mange som kirken når.– Det er egentlig ikke så vanskelig å bli miljøfyrtårn. Mange av kravene som stilles som kildesortering, bruk av miljøvennlig papir og energisparing er allerede innarbeidet mange steder, for å spare på miljøet og for å kutte kostnader! Erfaringene viser at miljøfyrtårnarbeidet skaper gode ringvirkninger og trivsel. Det ser også ut som om det smitter, sier Imme Dirks Eskeland.

DM