ALVORLIG: Avdelingsleder Paul Erik Wirgenes i avdeling for menighetsutvikling i Kirkerådet, ser alvorlig på medlemsskapsutviklingen i Den norske kirke.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Kan miste flertallet av befolkningen

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)