De usynlige barna - usynlig tema i media
Del
Barn som opplever foreldres drikking burde vært et større tema i norske medier mener Arnold Lexander fra Trygg Oppvekst.

Helsepersonell og pedagoger deltok torsdag i en konferanse om de usynlige barna i Fredrikstad. Dette er barn som opplever at foreldre drikker.

Det var IOGT , Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund , og Familieklubbene i Norge som inviterte pedagoger og helsepersonell til kurs.

- Angår 230.000 barn

Tilhørerne fikk høre at det er et sted mellom 160 og 230 tusen barn som lider under foreldres drikking.

- Bryter man dette ned fylkesvis, betyr det eksempelvis at et fylke som Østfold, har om lag 12.000 barn som har en eller begge foreldrene som drikker på en måte som gjør det skadelig for barna, sier Arnold Lexander.

Under konferansen etterlyste han et større fokus i media rundt problemene.

- Det har blitt bedre med årene i media, men fortsatt er det nok et ganske stort tabuområde, sier Lexander. Han tror det ville være enklere å snakke om tema om man la noen enkle premisser til grunn:

- Også de som drikker ønsker sine egne barn alt godt. Det er et viktig utgangspunkt når man går inn i dette feltet. For mange handler det kanskje mer om hvor man skal få hjelp og møte utfordringene knyttet til dette fletet. Noen vil også oppleve det som moraliserende å snakke om alkoholproblemene.

- Men når vi vet at dette er et av de store helse og sosiale problemene vi har her i landet, må vi snakke om det. Vi kan jo heller ikke være blottlagt for all etisk refleksjon. Det er viktig at noen blir talsmenn for barn som har det vanskelig, sier Lexander.

Lider i det stille

- De fleste barna lider i stillhet - kun noen få barn gir seg til kjenne med sine problemer, og enda færre får hjelp.

I konferansen satte man søkelys på hva slags hjelp de kan få og hva de trenger. Konferansedeltakerne fikk høre gripende historier om barn som aldri hadde vært på ferie. Om barn som ligger våkne om natten fordi mor eller far sloss.

Strukturene faller

Psykolog Anita Aniksdal fra distriktspsykologisk senter i Porsgrunn tok opp hvordan man kunne snakke med barn av alkoholmisbrukere.

- Vi må sette fokus på hvordan alkoholmisbruket påvirker personers relasjon til sine nærmeste, sa hun og forsatte:

- Det foreligger et rusmisbruk når brukeren av rusmidlet virker forstyrrende inn på de oppgavene og funksjonene som skal ivaretas i familien. Barn som ikke kommer seg opp om morgenen for å gå til skolen. Barn som kanskje ikke har voksnes tilsyn for å få med seg matpakke. Det er når disse praktiske strukturer begynner å falle vi snakker om et problem, sa hun.

Aniksdal sa at det ofte var ofte var unge menn som drakk mye, menn som selv har barn og som i neste omgang påvirker barna i familiesituasjonen. Deres barn havner selv i risikogruppen når de vokser opp, konstanterte psykologen. @Kreditering:DM