NEGATIV: På nettstedet bgea.or
...
NEGATIV: På nettstedet bgea.org uttrykker Franklin Graham misbilligelse over filmen 'Billy: The Early Years», fordi den blant annet ikke beskriver farens pasjon for å forkynne evangeliet.
Billy Grahams sønn kritiserer filmhyllest
Del
Franklin Graham uttrykker misbilligelse over filmen «Billy; The Early Years» som handler om faren. Hans eldste søster deler ikke hans synspunkter.
Gigi Graham, den eldste av barna til Billy og Ruth Bell Graham stiller spørsmålstegn ved brorens negative dom over filmen.– Jeg ønsker ikke å si noe negativt om min bror, men jeg ser ikke på filmen på samme måten som ham, sier Gigi til Christianity Today.– Franklin ringte meg og sa at filmen var teit. Men jeg synes den er god og positiv og at den ærer Gud og hedrer min mor og far.– Jeg vet ikke hvorfor Franklin følte at han måtte si noe offentlig om filmen. Jeg skulle bare ønske at han lot det være, sier Gigi Graham.OffisiellFranklin Graham, president for Billy Graham Evangelistic Association (BGEA), publiserte en uttalelse på organisasjonens nettside der det står at BGEA ikke har samarbeidet om produksjonen av filmen og heller ikke støtter den.Filmen handler om Billy Grahams liv fra tenårene og frem til han fikk et kall til å forkynne.Filmen, som ennå ikke har kommet på kino i USA, har blitt vist til en del amerikanske pastorer og kristne ledere for å skape blest om premieren, som er satt til 10. oktober.Intet samarbeidEn talsmann for BGEA sier at Franklin Graham kort og godt ville klargjøre at BGEA ikke hadde samarbeidet med produksjonsselskapet om filmen og at det ikke var ment som et angrep på selve filmen.Franklin Graham mener at det ikke er godt nok at det i begynnelsen av filmen opplyses at BGEA ikke har vært med i et produksjonssamarbeid.– Filmen mangler fokus på min fars største pasjon, som var å forkynne evangeliet om Jesus Kristus til verden og å hjelpe menn, kvinner og barn til å se hans frelsende kraft, skriver Graham på bgea.org.Søsteren Gigi er ikke enig.Kall– Franklin sier at filmen ikke beskriver fars pasjon til å forkynne, men det synes jeg at den gjør. Jeg er ikke så sikker på at far hadde en pasjon til å forkynne. Far hadde et kall, han aksepterte kallet og fulgte kallet trofast, sier hun ifølge Christianity Today.

DM