Som protest mot krigen i Gaza, kaller flere land hjem sine ambassadører fra Israel.

Ambassadører hjemkalt fra Israel

Gledelig abortvedtak

lederartikkel

Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag.