MADE IN ISRAEL: Det selges sta
...
MADE IN ISRAEL: Det selges stadig mer israelske varer i Norge, og trusler om boikott ser ikke ut til å ha noen virkning. Foto: Ove Eikje
Importøkning fra Israel til tross for krig i Gaza
Del
Samtidig som Israel har fått mye fordømmelse i Norge på grunn av krigen i Gaza, har det i juli vært en økning i importen av israelske varer.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i løpet av juli ble importert varer fra Israel for 53 millioner kroner. Dette er 8,2 prosent mer enn i samme måned i rekordåret 2013 .

Dette har skjedd til tross for at Israel har fått mye hard kritikk i norske medier for sin operasjon mot Hamas i Gaza, og der boikott har vært et virkemiddel.

Les også: Aldri tidligere har Norge kjøpt så mye varer fra Israel som i 2013

Kritisk til regjeringen

– Det er ikke norske myndigheter som styrer handelen med Israel, sier stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV) til Dagen. Han viser til at norsk handel øker med de fleste land.

– Men jeg er kritisk til at regjeringen har varslet at de vil inngå en ny handelsavtale med Israel om økt handel. Vi kan la være å stimulere handelen med Israel, og innføre tiltak for varer fra ulovlige områder. Regjeringen har sagt at de vil merke varer som er produsert på okkuperte områder, sier Bård Vegar Solhjell.

– Gleder oss

– Vi gleder oss over denne økningen, men regner med at importen av israelske varer vil øke kraftig fremover. Vi ser at Israel tilbyr mange nye varer innenfor helse og høyteknologi, som er aktuelle på det norske markedet, sier Dag Abrahamsen til Dagen. Han leder Norsk Israelsk Handelskammer .

– Derfor tror jeg at importtallene i dag er småtteri i forhold til det som vil skje i fremtiden, legger han til.

Dag Abrahamsen viser til at tallene fra SSB omfatter bare den direkte importen, mens det i virkeligheten er mye indirekte import av produkter «Made in Israel», siden de er underleverandør av mange varer som havner i Norge.

Belønner Israel

Palestinakomitéen er lite glad for at importen av israelske varer øker, og reagerer på at det har skjedd i juli når det har vært krig i Gaza.

– Vi har ei regjering som har sagt at de er imot brudd på folkeretten, men de belønner Israel med økt handel, sier daglig leder Kathrine Jensen til Dagen.

– Israel har et marked i Norge, og de arbeider selvsagt for å øke sine markedsandeler, legger hun til.

Jensen mener at en av grunnene til at importen fra Israel øker, er at ikke alle butikkene er bevisste nok på å unngå israelske varer.

– Men Coop og Bama har innført etiske retningslinjer, og de tar ikke imot varer fra okkuperte områder, og det er prisverdig, sier hun.

Lederen i Palestinakomitéen mener at boikott av israelske varer nytter, selv om importtallene tyder på det motsatte.

– Jeg kjenner ikke årsaken til importøkningen, men jeg er ikke i tvil om at boikotten virker. Det er blant annet blitt mye større fokus på varer som er produsert i ulovlige bosetninger, sier Kathrine Jensen.

Boikott ingen virkning

Hans Fredrik Grøvan er leder for Israels Venner på Stortinget , og han er svært glad for at importen fra Israel økte også i juli.

– Dette viser at trusselen om boikott av israelske varer ikke har noen virkning på norske forbrukere og på de som importerer fra Israel, sier han.

Grøvan påpeker at importøkningen viser at israelske produkter, som pc-er og mobiltelefoner, er noe som alle har behov for i hverdagen.

– Vi skal også merke oss at handelsforbindelsen med Israel har hatt en vekst i flere år, og dette er veldig positivt. Dette skal vi arbeide videre med, sier Hans Fredrik Grøvan.

Den totale import fra Israel i de sju første månedene er på 540 millioner, og dette er en økning på 30 millioner kroner sammenlignet med rekordåret i fjor.