FORSVARER uttalelsene sine: To
...
FORSVARER uttalelsene sine: Tor Øystein Vaaland.
Reagerer mot Israel-kritikk på konfirmantleir
Del
En far reagerer kraftig på at sokneprest Tor Øystein Vaaland (bildet) kom med sterk kritikk av Israel på en konfirmantleir. Presten mener han talte de undertryktes sak.

– Soknepresten har brukt en konfirmantleir som arena for å agitere for en side av konflikten i Midtøsten. Dette gjøres i embeds medfør, forteller Dag Ousdal i Asker til Dagen.

Han har skrevet et debattinnlegg om saken, som står på debattsidene i Dagen i dag .

Ousdal er far til en av konfirmantene som deltok på leiren, og fikk vite i etterkant at konflikten i Midtøsten var tatt opp som tema av sokneprest Tor Øystein Vaaland. Konteksten var Gazakrigen, og budskapet var klart: Israel var syndebukken.

Les Ousdals innlegg: Sokneprest med israelkritikk på konfirmasjonsleir

Grovt overtramp

– Jeg som forelder sendte mitt barn av gårde i den tro at det skulle få opplæring i den kristne tro. At det i tillegg skulle agiteres for politiske standpunkter, ante jeg ingenting om. Å sende sine barn på utflukter i andres regi, innebærer å vise tillit til de ansvarlige. Når denne tilliten misbrukes, er det et grovt overtramp, mener Ousdal.

Da han fikk høre om sokneprestens politiske uttalelser, kontaktet han Asker kirke for å få mer klarhet i saken. Presten sendte ham en respons på mail.

– Svaret jeg fikk, bekreftet mine mistanker. Her var ingen beklagelse, kun en stadfestelse og en legitimering av det som var gjort, forteller Dag Ousdal.

Kritiserte Israel

Sokneprest Vaaland mener at han ikke kom med sterke politiske synspunkter om konflikten i Midtøsten på konfirmantleiren, men kritiserte Israels angrep på Gaza.

– I tillegg kritiserte jeg okkupasjonspolitikken og blokaden av Gazastripen. I sommer ble smertetrykket mot palestinerne ytterligere forsterket. Jeg mener at jeg som prest gjorde og gjør rett når jeg taler de undertryktes sak. Jeg lever godt med den måten dette foregikk på under leiren, sier Tor Øystein Vaaland til Dagen.

Han ser ikke noe galt i å bruke en konfirmantleir til å snakke om aktuelle hendelser i verden.

– Det å løfte blikket sammen med unge engasjerte mennesker mot et område av verden der mennesker lider, samtidig som konflikten pågår og blodet renner, slik som i sommer, var og er etter mitt syn betimelig, legger Vaaland til.

Israels venner

Soknepresten mener at han ikke argumenterte for bestemte politiske løsninger.

– Det er i dag lite håp blant palestinerne, og en sentral årsak til dette er blant annet at verdenssamfunnet nettopp ikke utfordrer Israel tilstrekkelig til at okkupasjonspolitikken tvinges til å opphøre, sier Vaaland.

Han legger til at Israels venner har et stort ansvar når man ikke hjelper Israel til å ta et oppgjør med sin undertrykkende politikk.

Intet «soloutspill»

Soknepresten i Asker avviser i sin respons til Ousdal at hans synspunkter er et «soloutspill» fra hans side.

«Profilen var godt forankret i Den norske kirkes offisielle holdning til konflikten. Blant annet kan jeg vise til Mellomkirkelig Råds (MKR) styringsdokument om Midtøsten for 2012-2014, vedtatt for to år siden, der de prinsipale holdningene til den israelsk-palestinske konflikten er de samme som jeg målbar på konfirmantleiren», skriver Tor Øystein Vaaland.

– Oppsiktsvekkende

Dag Ousdal er lite glad for disse signalene som kommer fra soknepresten.

– Hvis han har rett i dette, bør alle som støtter Israels side i konflikten vurdere om de kan sende sine barn på denne typen arrangementer, mener han.

Ousdal viser til at mange i disse dager har fått øynene opp for Islamsk stats (IS) brutalitet i Irak og Syria.

– Det kan være verdt å merke seg at Hamas bygger på samme ideologi. At soknepresten finner det passende å bruke en kristen konfirmantleir til å kritisere det landet som står i spissen for å bekjempe disse kreftene, er midt sagt oppsiktsvekkende, sier Dag Ousdal.

Ikke mindre alvorlig

Han legger til at saken blir ikke mindre alvorlig når dette gjelder unge og lett påvirkelige mennesker.

– Slik dette fremstilles, vil jo konfirmantene lett kunne forledes til å tro at det er en sammenheng mellom kristendom og israelfiendlighet. Er det dette Asker kirke ønsker å lære sine konfirmanter, spør Ousdal.

 

konfirmantleir,ideologi,offisiell holdning,den norske kirke,palestinere,blokkade,okkupasjonspolitikk,gaza-debatt,asker kirke,politiske standpunkter,politikk,kristen tro,midtøsten,midtøsten-politikk,kritisk,sokneprest,tor øystein vaaland,dag ousdal,israel-kritikk