Kan bli færre fra nord i kirkens «storting»
I dag har alle bispedømmer i Den norske kirke like mange utsendinger til Kirkemøtet. Et prestisjetungt utvalg ønsker en sammensetning som «i større tar hensyn til antall kirkemedlemmer i bispedømmene.»
Kirkemøtet består i dag av like mange utsendinger fra hvert bispedømme i Den norske kirke. I framtiden kan sammensetningen bli endret slik at det blir flere fra folkerike deler av landet enn fra bispedømmer med færre kirkemedlemmer. Bildet er fra Kirkemøtet i 2016. Foto: NTB
Kirkemøtet består i dag av lik
...
Kirkemøtet består i dag av like mange utsendinger fra hvert bispedømme i Den norske kirke. I framtiden kan sammensetningen bli endret slik at det blir flere fra folkerike deler av landet enn fra bispedømmer med færre kirkemedlemmer. Bildet er fra Kirkemøtet i 2016. Foto: NTB
Del
login bli abonnent
den norske kirke,morten muller-nilssen,olav øygard,biskop olav øygard,nord-hålogaland,Biskop i Nord-Hålogaland,kirkemøtet,kirkevalg