Dette svarer Kristen-Norge om klimaendringene
Hvor mange aktive kristne tror på menneskeskapte klimaendringer? Og hvilket parti stemmer klimaskeptiske kristne på? Her finner du alle tallene fra Dagens kartlegging av kirkeaktives holdninger til klima.
UVÆR: Bølgene slår mot moloen i Svolvær i Lofoten en januardag i 2020. Foto: Jakob Bjørnøy
UVÆR: Bølgene slår mot moloen
...
UVÆR: Bølgene slår mot moloen i Svolvær i Lofoten en januardag i 2020. Foto: Jakob Bjørnøy
Del

Dagen har i samarbeid med analysebyrået Nordic Navigation kartlagt holdninger blant kirkeaktive i Kristen-Norge.

Vi har stilt fem spørsmål om klima:

* I hvilken grad tror du vi står overfor menneskeskapte klimaendringer?

* Hvor bekymret er du for klimaendringene?

* Hvor enig er du i følgende utsagn: «Det er synd å forurense»?

* Hvor enig er du i følgende utsagn: «Klimaendringene er et større moralsk problem enn hva folk gjør på soverommet»?

* Hvor enig er du i følgende utsagn: «Klimaendringene engasjerer meg i liten grad"»?

Dette er trolig første gang at holdninger blant kirkeaktive har blitt så bredt kartlagt.

FAKTA

#kristennorge

Vektet etter kirkesamfunn

Under presenterer vi resultatene for hvert spørsmål. De er også delt opp på kirkesamfunn, alder, utdannelse, kjønn, hvilken region man bor i og hvilket parti man stemte ved valget i 2019.

Tallene er vektet etter kirkesamfunn. Det betyr at siden halvparten av kirkeaktive har sin hovedtilhørighet til Den norske kirke, utgjør også svarene fra Den norske kirke halvparten av svarene. Tilsvarende vekting er gjort på de andre kirkesamfunnene og organisasjonene.

Når det er mange underkategorier, som elleve alderskategorier, vil utvalget i enkelte grupper være lite.

Denne saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen.

Kartleggingen av Kristen-Norge er gjort med støtte fra Fritt Ord. Datainnsamlingen er gjort i tett samarbeid mellom Dagen og Nordic Navigation.

kristennorge,undersøkelse,klimaendringer,krf,pinsebevegelsen,Frp,ap,høyre,senterpartiet,misjonskirken,norske luthersk misjonssamband,delk,rødt,den norske kirke,fritt ord,nordic navigation,klima,sv,synd