Forandringshus i urolig bydel
KFUK/KFUM, Kirkens Bymisjon og Unge Holmlianere skal samarbeide om et aktivitetstilbud for unge mellom 10 og 26 år.
FORANDRINGSHUSET: Det nye Forandringshuset på Holmlia har fått sentralt plasserte lokaler i Helsehuset ved stasjonen. Fra venstre virksomhetskoordinator Ingrid Elise Sigmundstad, prosjektmedarbeider Celestyna Hamad, økonomiansvarlig i Unge Holmlianere, Samir Sabha og daglig leder hos huseier Tress Asset Management, Jarle Villumstad. Foto: KFUK/M, Forandringshuset
FORANDRINGSHUSET: Det nye Fora
...
FORANDRINGSHUSET: Det nye Forandringshuset på Holmlia har fått sentralt plasserte lokaler i Helsehuset ved stasjonen. Fra venstre virksomhetskoordinator Ingrid Elise Sigmundstad, prosjektmedarbeider Celestyna Hamad, økonomiansvarlig i Unge Holmlianere, Samir Sabha og daglig leder hos huseier Tress Asset Management, Jarle Villumstad. Foto: KFUK/M, Forandringshuset
Del
login bli abonnent