HÅP: Trond Taule i Bergen kont
...
HÅP: Trond Taule i Bergen kontaktsenter vil nå rusmisbrukere i Nygårdsparken. Han vil være med å gi dem håp. Foto: Kristine Øyvang
Samles rundt håpets telt
Del
Nygårdsparken i Bergen er annerledes denne uka og er mer preget av fred og trygghet. Flere rusmisbrukere får nytt håp.
- Jeg har selv vært narkoman i 30 år, jeg har mistet to barn og enmann i overdose. Men selv har jeg nå vært fri for rus i tjue år,sier Anne Lise Gulbrandsen, som nå arbeider i Evangeliesenteret ogdenne uken er i Nygårdsparken med et team på tretten personerderfra. Gulbrandsen har til daglig ansvar for de som skal trappened rus ved Brubakken Evangeliesenter i Telemark, i tillegg til athun er evangelist.

- Jeg opplever det som en del av mitt kall. Jeg vil være medå sette mennesker fri, slik jeg selv har opplevd. Her er jeg heltpå rett sted og har det som fisken i vannet, smiler hun og kanfortelle at rundt tretti personer har sagt at de vil bli frelst.Levende vitnesbyrdInitiativtaker Trond Taule i Bergen kontaktsenter mener AnneLises liv og historie er noe av det som sterkest kan være med å gihåp til de som er lengst nede.

- Det skal mye til å motivere mange, de har gitt opp håpetfor lenge siden. Men det er flere som er med oss, slik som AnneLise, som tidligere var tunge misbrukere og som har blitt reist opptil et sterkt vitnesbyrd. Det gjør inntrykk. Vi vil gi håp midt iden forferdelige situasjonen mange lever i. Det har blitt et hardtmiljø her og dessverre er det slik at det jevnlig dør folk, sierhan.

I løpet av uken får mange tilbud om å komme inn på etrehabiliteringssenter. De som vil dette, må vise at de harmotivasjon ved å holde seg i området.

- Mange får jo sjokk når vi sier at de kan få hjelp nå.Rusmisbrukere må ofte vente uker og måneder på behandling. Det erlange ventelister og en tragedie at de går i lang tid uten tilbud.Hvis kommunen vil sende rusmisbrukere til frivillige mottak, måkommunen selv betale for tilbudet, forteller Taule.Mange tar ansvarDet var en arbeider på Bergen kontaktsenter som først kom medideen om en teltkampanje i Nygårdsparken. Taule kjente med en gangat det var noe de skulle gjøre.

- Vi kontaktet også menigheter som driver med arbeid blantrusmisbrukere. Det er med rundt ti menigheter og det er fantastisk,sier Taule.

Han forteller at det er lagt opp til en vaktordning, der detalltid er noen til stede i teltet. Mange får mat og samtaler og deter møter på kvelden. I tillegg har de hatt noen minikonserter. Dehar også sendt små team rundt i parken for å rydde boss ogsprøyter. I forkant var det bønn og briefing i Johanneskirken.

- Vi ønsker ikke at dette arrangementet skal være etengangstilfelle. Vi vil nå rusmisbrukere. De trenger noen som girdem håp. Når vi gjør sånt som dette så er det alltid noen som fårhjelp og start på et nytt liv, sier Trond Taule.Politiker roser initiativetArbeiderpartiets byrådslederkandidat er svært fornøyd medarrangementet.

- Dette er kjempebra og et flott tilbud. Det har vært noksnakk, her er det noen som gjør noe. De har vist handling i enakuttsituasjon og det inspirerer til konkrete tiltak. Disse erforbilder, mener Harald Schelderup, som litt tilfeldig oppdagetarrangementet i Nygårdsparken og var til stede i parken. Selv omhan mener området er et offentlig ansvar, er han glad for defrivillige som er på banen. Han ønsker gjerne et telt på fastbasis.

- Nygårdsparken har vært i ferd med å bli et lovløst område,og dette året har det vært flere overdoser enn på lenge.Situasjonen er uholdbar, men denne uken er det akkurat som omsivilisasjonen har vendt tilbake, mener Ap-politikeren.

Dagen
Fakta: Møteaksjon

- Hva: Teltmøteaksjon for å nå de utslåtte i Nygårdsparken,Bergen

- Når: 16-21. august

- Hvem: Arrangører er Evangeliesenteret, Bergen Kontaktsenter og Nappane mottak, sammen med rundt ti menigheter i Bergen og omegn