CAMPING: To døgn før årets Vis
...
CAMPING: To døgn før årets Visjon ble åpnet var de første camperne på plass i Stavern. Åpningsdagen var camping-områdene helt fylt opp med vogner, telt og bobiler. Foto: Byline stor
 – En utfordring å skape et inkluderende miljø
Del
Frikirken ønsker at enslige skal føle seg inkludert i sommerstevner med et sterkt familiepreg.

Det er noe som Frikirkens synodeformann Arnfinn Løyning er veldig opptatt av i forbindelse med årets arrangement, Visjon 2014.

Tre uker på rad har tre ulike kristne sommer-stevner på Stavern Folkehøyskole Fredtun samlet over 1.000 deltakere hver. Da er kapasiteten fullt utnyttet.

Løyning mener at det ikke er helt lett å si hvorfor interessen er blitt så stor, men han har noen tanker om at interessen speiler noe av livssituasjonen i Norge i 2014.

Les også: Tre generasjoner på familieleir

Åndelig fellesskap

– Jeg tror at generasjonene ønsker å oppleve noe sammen, at familiene er sammen, får opplevelse sammen og åndelig fellesskap. Vi har fortsatt med å dele opp i aldersgrupper, men for oss er hovedsamlingen, der alle er sammen, blitt en kjempesuksess. Det har blitt en flott utvikling for oss at enerasjonene og familiene er sammen.

Men oppe i dette finnes det altså utfordringer.

– Vi skal være et sted folk kan komme alene, der enslige mødre og enslige fedre skal kjenne seg inkludert. Det er en sterk utfordring når vi har et klart familiepreg, det er en utfordring vi tar på alvor. Vi har registert at det de senere årene har kommet en del godt voksne alene, som får oppleve noe av dette storfellesskapet, sier Løyning.

Les også: Himmelsk stemning 
i «sirkus»-teltet

Bygge identitet

Han mener at Visjon-stevnene, som har pågått siden 1982, for Frikirken er vesentlig i forhold til å bygge identitet innad.

– Det handler om å skape en identitet som er større enn bare den lokale menigheten, det nære og det vi forplikter oss på. Siden 2006 har vi hatt Visjon hvert år, og sammen med bladet Budbæreren er dette noe av limet i Frikirken og det som knytter oss sammen på en veldig god måte. Vi investerer mye i Visjon, påpeker Løyning.

Han legger til at omlag 45 av kirkesamfunnets menigheter er registrert med deltakere på årets Visjon.

– Men det er også en del som ikke har tilknytning til Frikirken, som enten har venner her eller som synes at profilen vår er bra. De krysser av for «annet» som lokalmenighet i innmeldingsskjemaet. Det er veldig bra, for vi må ikke bli for innadvendt slik at vi bare skal dyrke oss selv, advarer synodeformannen.

Se også: På  Stevneguiden.no  får du oversikt over  hva som skjer i Kristen-Norge i sommer

Møte med Gud

Synodeformannen blir tankefull når vi spør om hva han har av håp for årets arrangement. Etterhvert kommer han med følgende formuleringer:

– Jeg ønsker at barn, unge og voksne skal oppleve at de har vært sammen med Gud og at han har berørt oss. Det ville være det aller aller viktigste.

– Dessuten ønsker jeg at mennesker har møtt Gud til omvendelse og tro og til kall og utrustning til tjeneste.

Og, altså, tilbake til den sterke utfordringen han har lagt på seg selv og medlemmene:

– Jeg vet at det kommer noen hit for første gang. Jeg håper at vi som har vært her mange ganger må evne å inkludere dem slik at folk drar fra Visjon med ønske og lyst om å komme tilbake neste år.