175 byer gjennomsyret av vekkelse
Del
I 175 byer er bortimot 90 prosent av befolkningen frelst. I 1999 fantes åtte slike byer. Mennene bak Transformation-videoene dokumenterer vekkelsen som sprer seg i alle andre deler enn Vesten. Hvorfor kommer den ikke hit?
Videoene «Transformation» og «Transformation 2» er blant de største suksessene innen kristen medieproduksjon de siste årene. Hver av dokumentarene beskriver fire byer som har opplevd hvordan evangeliet har gjennomsyret hele samfunnet ? flertallet av befolkningen har tatt i mot frelse, kriminaliteten har sunket kraftig og den økonomiske situasjonen har forbedret seg betraktelig.

Sist uke presenterte Magazinet et intervju med pastor Mariano Rischache fra Amalonga i Guatemala, en by som på få år har blitt forvandlet fra et fattig og alkoholisert samfunn til en velstående vekkelsesby der kriminalitet og arbeidsløshet er fremmedord. Denne uken har vi møtt mennene bak videoene, amerikanske George Otis Jr. og kanadiske Alistair Petrie. Begge jobber fulltid med å dokumentere vekkelse over hele verden, og har funnet fellestrekk ved all disse «transformasjonene».

- For tre år siden kjente vi til åtte byer som hadde blitt gjennomsyret av vekkelse. Disse dokumenterte vi på film. I dag vet vi om 175 tilfeller!, forklarer Alistair Petrie.

Om to uker kommer videoen «The quickening» som beskriver hvordan innhøstningen skjer med stadig større hastighet over hele kloden.Vekkelsens tre stadier

For tiden jobber mennene med en tre timer lang undervisningsvideo, som tar for seg kjerneprinsipper for vekkelse og allmenne hindringer i 12-15 minutter lange sekvenser.

- I alle vekkelser ser vi tre stadier. Det første stadiet har vi kalt «innbydelsen». Her inviterer vi Guds nærvær inn i våre samfunn, og forbereder våre hjerter gjennom omvendelse og bønn. Dette stadiet er forutsagt i Bibelen, sier George Otis. Han henviser til 2. Krøniker 7: 14, Jesaja 58 og Ezekiel 36.

- Det andre stadiet kan man ikke forutsi. Dette er det åndelige gjennombruddet, der Gud kommer på den måten han selv ønsker. En suksessfull historie fra et sted er ingen modell for vekkelse på et annet sted. På det tredje stadiet blir Guds nærvær manifestert i omgivelsene. En vekkelse vil merkes politisk, sosialt, økonomisk og økologisk. Dette nivået er forutsigbart. Fruktene av vekkelse er de samme overalt, mener Otis.Stillehavsøyene

I mai 2003 er Otis og Petrie ferdig med den første videoen i serien «The Moving Cloud». Tanken er å presentere en ny vekkelse hvert år. Først ute er Stillehavsøyene.

- På Papua Ny Guinea, Fiji, Vanuata og Salomon Islands har hele samfunn mottatt helbredelse fra Gud. Herfra kan vi dokumentere historier om folk som er reist fra de døde, i ett tilfelle skjedde dette etter at vedkommende var begravd. Tusenvis kommer til møtene, den økonomiske situasjonen er forbedret og kriminaliteten har sunket betraktelig. På Fiji har vekkelsen spredd seg fra lokalsamfunnet til hele nasjonen. Her er presidenten, statsministeren og flere statsråder født på ny, forteller Otis.Vestens hindringer

Han nevner byer i fleng, men samtlige ligger i Stillehavet, Sør-Amerika, Afrika eller Alaska.

Europa eller USA har ingen tilfeller av vekkelser som gjennomsyrer hele samfunnet. Dette har Otis og Petrie tatt seriøst. Hva er årsaken til at vekkelse drøyer?

- Som forsker og som kristen er jeg veldig interessert i å vite hvorfor en slik vekkelse ikke skjer i Vesten ennå. Jeg har funnet noen vesentlige årsaker. Det aller viktigste er at vi inviterer Gud inn i våre programmer, og blir usikre når vi ikke lenger kan kontrollere ham. Her har mennesker vanskelig for å godta at vi ikke kan forstå alle Guds veier. Vi vil at Gud skal komme på vår måte når det passer oss best. Derfor må vi lære å invitere Guds nærvær på hans premisser. Han er ikke et program, men en person, sier Otis.

Han tror møtefremmede forventer alt annet enn underholdning når de kommer inn i en forsamling.

- Vi tror ofte at møtefolk ønsker å bli underholdt i kirken, men egentlig ønsker de det motsatte. I menigheten forventer folk noe uforutsigbart og overnaturlig. Vi har noe som er annerledes enn i verden utenfor. Guds nærvær får underholdningen på utsiden til å miste sin mening, sier Otis.Unnskyldninger

Otis mener vestlige mennesker bygger gjerder rundt sine privatliv, hvor Gud ikke får slippe innenfor.

- Gud vil invadere våre private sfærer. Vi spør ham om å komme inn i vårt samfunn, og han spør hvorfor. Ber vi Gud bare om å fikse noe som er galt eller er vi desperate etter kjærlighetsrelasjonen med ham? Vi må bli så sultne at vi ikke bryr oss om mat eller søvn, så lenge vi kan få leve under Guds mektige nærvær.

Petrie mener mange kristne bruker sine barn som unnskyldning for mangel på overgivelse. Dessuten tror han at dårlig kontakt mellom generasjonene kan være en av årsakene til at en vekkelse opphører.

- I Bibelen ser vi flere eksempler på at Guds nærvær ble videreført i generasjoner. Elias ga sin kappe videre til Elisha. Moses sendte ut Josva og Paulus fulgte opp Timoteus. Dette er Bibelens måte å undervise på. Gud har ikke tenkt at vi må starte på nytt i hver generasjon, sier Petrie.

Selv har han sønnen Richard Petrie med på sine reiser. Han ønsker å lære sønnen alt han kan, slik at han blir kjent med Guds nærvær og føre vekkelse videre til sin generasjon.Rakel E. Berntzen