LEDERE: Gjennom Frik vil vi inspirere ungdommene til å tro på Gud, leve for ham og med ham, forteller ungdomslederne Birgitte Hammersbøen og Sander Moe.  Foto: Ingunn Rui/Håkon Sandvand/Petter Johan Sandvand

Ser etter gullet i hver enkelt

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.