Søkende: Det er ikke bare i Peters kirke det er fullt av søkende muslimer. Slik er det over alt i hele Libanon, hevdes det.  Foto: Kari Fure

Denne kirken er full av muslimer

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).