STARTER MENIGHET: Lotte og Børre Pedersen har ein draum om at det skal vekse fram ei levande kyrkje for unge menneske i sentrum av Ålesund. Foto: Halldis Bjerkvik Volle  Foto: Halldis Bjerkvik Volle

Plantar kyrkje midt i byen

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.