KUNST OG SAMTALE: Da Bertil Forslund ble en kristen tok han penselen fatt. Penselen har ledet ham til gode samtaler om tro og kunst.  Foto: Lina Hagström

Ble kristen, og kunstner

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?