FRELSE: Frykten for straff og evig fortapelse er ikke evangeliets hovedanliggende, er Borgs hovedtese. Det er frelse og frigjøring her og nå. Dermed får også spørsmålet om offer en annen vinkling, skriver Tor B. Jørgensen.  Foto: Fotolia

Gjenoppdaget kristendom?

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).