SALMENE: Bak et svart notestativ leser Hans Johan Sagrusten fra Salmene med klar og tydelig stemme. Noen har slått opp i sin egen bibel, enkelte bruker mobilen for å følge med på teksten.  Foto: Andrea Øien Sæverud

De har stille stund sammen

Tilgivelse

andakt

Den som av hjertet kan tilgi sin neste, vil oppleve en befrielse.