ANDAKT: «Den som hører Jesu ord og gjør etter dem, blir sammenlignet med en klok mann som bygger sitt hus på fjellgrunn». Foto: Fotolia

Ingen annen grunnvoll

Kristiansand KrF velger høyresiden

krfs veivalg

Flertallet i Kristelig Folkepartis største lokallag, Kristiansand, har på det ekstraordinære årsmøtet stemt for at de velger høyresiden og dagens regjering.